หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
   
 
 
สอบถามเรื่องการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 

ไม่ทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ แล้วถ้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถลงทะเบียนที่อบต.อื่นได้มั้ยคะ

เขียนโดย   คุณ คุณแม่มือใหม่

วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11.41 น. [ IP : 110.77.159.138 ]  
 

การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดฯ (เตรียมเอกสารดังนี้)
1. แบบคำร้อง ดร. 01
2. แบบรับรองสถานะครัวเรือน ดร. 02
3. สำเนาบัตรประชาชนหญิงตั้งครรภ์ /มารดา
4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (กรณีลงทะเบียนแทนแม่เด็ก)
5. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (แม่เด็ก หรือ ผู้ปกครอง)
6. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู)
7. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (กรณียื่นหลังคลอด)
8. สำเนาสมุดบัญชี (กรุงไทย, ธกส., ออมสิน) ของผู้ลงทะเบียน
หมายเหตุ   หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่  อบต.หลักด่าน  หรือ
โทรศัพท์  056 725743  (สำนักงาน พมจ.เพชรบูรณ์)   หรือ
0 2255 5850 – 7 ต่อ 121, 122, 123, 147 (กรมกิจการเด็กฯ)

**ถ้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ อบต. หรือเทศลาล นพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดอาศัยอยู่**


เขียนโดย   คุณ จนท.

วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11.56 น. [ IP : 110.77.159.138 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)