ท่านต้องการให้ อบต.หลักด่าน พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
การสื่อสารภายในตำบล ( 2 )
15.38%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 0 )
0.00%
ถนนสาธารณะ ( 4 )
30.77%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 2 )
15.38%
น้ำประปา ( 5 )
38.46%