หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 

หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 7 หมู่บ้าน

มีประปา จำนวน 13 แห่ง
 
ที่ทำการไปรษณีย์

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข/ไปรษณีย์เอกชน
    จำนวน 1 แห่ง
ตู้โทรศัพท์ สาธารณะ จำนวน 7 ตู้

หมู่ 1 จำนวน 1 ตู้

หมู่ 2 จำนวน 1 ตู้

หมู่ 3 จำนวน 1 ตู้

หมู่ 4 จำนวน 1 ตู้

หมู่ 5 จำนวน 1 ตู้

หมู่ 6 จำนวน 1 ตู้

หมู่ 7 จำนวน 1 ตู้

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 15 แห่ง

โรงสี จำนวน 8 แห่ง

กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 7 กองทุน

กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 7 กลุ่ม
 

ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 2 รุ่น

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
    จำนวน 3 รุ่น
แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่

ถ้ำใหญ่น้ำหนาว
น้ำตกเลยดั้น

น้ำตกวงศ์พระจันทร์    
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-029-904