หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หลักด่าน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 


 
 
 
 
 
 
   
 
 

ประสานงานกับสถานีอนามัยในพื้นที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่วมดำเนินการ ป้องกันโรคติดต่อเพื่อป้องกันให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ให้การสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส โดยการช่วยเหลือในรูปแบบการให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นพลังมวลชนก่อให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างผาสุก

จัดให้มีโคมไฟฟ้าสาธารณสำหรับหมู่บ้านเพิ่มขึ้นจากเดิม พร้อมซ่อมแซมเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินส่งเสริมดารทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 
 

ประสานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น สนับสนุนให้เยาวชนมีจริยธรรมการอ่อนน้อมถ่อมตน นำคำสั่งสอนของพุทธศาสนาเพื่อยึดถือปฏิบัติ

สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนให้เป็นศูนย์เด็กน่าอยู่ โดยการมุ่งพัฒนาด้านจิตใจ สติปัญญา การพัฒนาด้านร่างกายและทักษะทางสังคมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กบเยาวชน ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อให้นักเรียนและเยาวชน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสืบต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-403-0319