หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 


ตำแหน่งว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน


นายชัชวาลย์ เรืองสันเทียะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน
 
 


นายเอนก จันทวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์จอม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวเบญญาภา ธิยัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายฐิติพงศ์ พิมมาตร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายพรเทพ คำภีร์
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)


นายเดือนเพ็ญ มูลเหลา
คนงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-029-904