หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 


 
 
 
 
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรฐานเทั่วไปเกี่วกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2558 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
หลักเกณฑ์การะประเมินผลงานครูเลื่อนระดับอบต. [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับให้สูงขึ้นประเภททั่วไปและวิชาการฉบับที่2(2562) [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเลื่อนระดับครู [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งฯ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-029-904