หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.หลักด่าน เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและการใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2563  19 ก.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.หลักด่าน เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน 2563  19 ก.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลคะแนน ITA อบต.หลักด่าน ปี 2563  19 ก.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการทราบและถือปฏิบัติ  18 ก.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.หลักด่าน เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและการใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  18 ก.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.หลักด่าน เรื่อง การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ปี 2563  18 ก.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจพบการทุจริต  18 ก.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563  18 ก.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการรับสินบน 2563  18 ก.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ 2563  18 ก.ค. 2564 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-029-904