หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
   
 
 
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (24 ต.ค. 2561 เวลา 09.00 น.)  
 

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน
   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน ได้เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ - แผนพัฒนาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3), -การคัดเลือเลขานุการสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง, ฯลฯ โดยมีสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร พนง.ส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ต.ค. 2561 เวลา 15.50 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย จันทร์จอม

ผู้เข้าชม 198 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย