หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 


นายเอกพรรณ คำนา
ประธานสภา อบต.หลักด่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน
 


นายเอกรัตน์ พิลาบุตร
รองประธานสภา อบต.หลักด่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน


นางนุชวรา นาคสีสุก
เลขานุการสภา อบต.หลักด่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน
 
 


นายไชยวัฒน์ วิศาลศิริกูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายสำนอง ขวัญเสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายประจักร์ วังคีรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นางดวงใจ ต้นภูเขียว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายสมชาย พิลาบุตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายประนม คำลิ้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-029-904