หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
   
 


นายเอกพรรณ คำนา
ประธานสภา อบต.หลักด่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน
 


นายเอกรัตน์ พิลาบุตร
รองประธานสภา อบต.หลักด่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน


นางนุชวรา นาคสีสุก
เลขานุการสภา อบต.หลักด่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน
 
 


นายไชยวัฒน์ วิศาลศิริกูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายสำนอง ขวัญเสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายประจักร์ วังคีรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นางดวงใจ ต้นภูเขียว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายสมชาย พิลาบุตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายประนม คำลิ้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6