หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน  
 


นายเฉลิมศักดิ์ จันทร์นุช
กำนันตำบลหลักด่าน
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายบุญรอด กองธิราช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหลักด่าน


นายบุญมี ขวัญหอม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหลักด่าน


นายนฤเบศร์ บุญโฮม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยน้ำหนาว


นายเอี้ยง ขวัญหอม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยลาด


นายบัวหลั่น ขวัญเดิน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยกะโปะ


นายบัวแดง ขวัญเดิน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านกกก่อ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-029-904