หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พช 0023.5/ว 491 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป การจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาส 2  [ 26 ม.ค. 2564 ]   
พช 0023.3/ว 492 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564  [ 26 ม.ค. 2564 ]   
พช 0023.3/ว 493 ขอขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (Local Performance Assessment Annual 2020)  [ 26 ม.ค. 2564 ]   
พช 0023.3/ว 487 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ  [ 26 ม.ค. 2564 ]   
พช 0023.3/ว 81 การติดตามและรายงานสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง  [ 26 ม.ค. 2564 ]   
พช 0023.2/ว 77  เร่งรัดดำเนินการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามาตรา 35  [ 25 ม.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,191
     
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-029-904