หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หลักด่าน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 


 
 
 
 
 
 
   
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดยประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ราชกิจนุเบกษาเล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง วันที่ 25 ธันวาคม 2539
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน ตั้งอยู่เลขที่ 157 หมู่ที่ 4 บ้านโนนชาด ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอน้ำหนาว โดยมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอน้ำหนาวประมาณ 38 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 144 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 90,000 ไร่
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์  
 
 
ตำบลหลักด่าน มีเนื้อที่ประมาณ 144 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 90,000 ไร่ เนื้อที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 เป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำไร่, ทำสวนไม้ผล ส่วนพื้นที่อีกประมาณร้อยละ 30 ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ และส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
ตำบลหลักด่าน แม้ว่าสภาพป่าจะเสื่อมโทรมไปมากแล้ว แต่ก็ยังมีพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีอากาศหนาวเย็นมากในฤดูหนาว โดยเฉพาะตอนเช้าๆ ของฤดูหนาว มักถูกปกคลุมไปด้วยหมอก บรรยากาศโดยรวมสวยงามมาก ทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาท่องเที่ยว เพื่อพักผ่อนหย่อนใจอยู่เสมอ
 
 
 
การประกอบอาชีพหลักของประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม พืชหลักที่ปลูก คือข้าวโพด, ข้าวไร่, ผลไม้ และยางพารา มีบางส่วนประกอบอาชีพทำสวนผัก, ค้าขาย และรับจ้างทั่วไปโดยแยกได้ ดังนี้

อาชีพทำไร่ข้าวโพด
อาชีพทำไร่ข้าว

อาชีพทำสวนผลไม้
อาชีพทำสวนยางพารา

อาชีพค้าขาย
อาชีพทำสวนผัก

อาชีพรับจ้างทั่วไป    
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,932 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,004 คน คิดเป็นร้อยละ 50.97

หญิง จำนวน 1,928 คน คิดเป็นร้อยละ 49.03
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,182 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 27.31 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหลักด่าน 301 290 591 178  
2   บ้านหลักด่าน 268 274 542 146
  3   บ้านห้วยน้ำหนาว 419 376 795 269  
4   บ้านโนนชาด 231 222 453 157
  5   บ้านห้วยลาด 159 172 331 91  
6   บ้านห้วยกะโปะ 342 311 653 185
  7   บ้านกกก่อ 284 283 567 156  
    รวม 2,004 1,928 3,932 1,182
ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอน้ำหนาว ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-403-0319