หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
   
 


นางสุมาลี แสงนก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน
 


นายทองเลี่ยน ขวัญเดิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน


ตำแหน่งว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน
 


นายสวัสดิ์ ขวัญนาง
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน